Là soái , là tướng hay là tốt , anh hùng chỉ đợi ngày thành danh . Bạn có đồng ý ?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

mình nghĩ câu này giống với câu "Thời thế tạo anh hùng, anh hùng tạo thời thế". Cả 2 đều đúng cả :D

Trả lời

mình nghĩ câu này giống với câu "Thời thế tạo anh hùng, anh hùng tạo thời thế". Cả 2 đều đúng cả :D