Anh hùng hay cẩu hùng cũng chỉ là đồ chơi của lịch sử , nghìn năm sau còn biết con cháu là ai . Bạn nghĩ gì về câu nói này ?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Hi bạn,

Theo mình ý câu này muốn nói đến sự nhỏ bé của cuộc sống con người, của đời người, so với thời gian. Thời gian bào mòn, xóa nhòa, hủy diệt tất cả mọi thứ, bất kể bạn là anh hùng hay tiểu nhân. "...nghìn năm sau còn biết con cháu là ai" có lẽ muốn nói rằng sau 1 khoảng tgian quá dài, dòng dõi của các "anh hùng cẩu hùng" từ từ cũng thất lạc hết. :)))

Trả lời

Hi bạn,

Theo mình ý câu này muốn nói đến sự nhỏ bé của cuộc sống con người, của đời người, so với thời gian. Thời gian bào mòn, xóa nhòa, hủy diệt tất cả mọi thứ, bất kể bạn là anh hùng hay tiểu nhân. "...nghìn năm sau còn biết con cháu là ai" có lẽ muốn nói rằng sau 1 khoảng tgian quá dài, dòng dõi của các "anh hùng cẩu hùng" từ từ cũng thất lạc hết. :)))

Kẻ thắng viết nên lịch sử, đời nó vận hành như thế