Ý nghĩa của các sọc màu trên lá cờ Pháp?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quốc kỳ Pháp gồm 3 dải dọc màu xanh da trời, trắng, và đỏ. Từ thời Cách mạng 1789 Quốc kỳ Pháp giữ nguyên ba màu trên nhưng đảo lại thành đỏ, Trắng, xanh da trời. Ba sắc biểu tượng cho Tự do – Bình đẳng – Bác ái.
Trả lời
Quốc kỳ Pháp gồm 3 dải dọc màu xanh da trời, trắng, và đỏ. Từ thời Cách mạng 1789 Quốc kỳ Pháp giữ nguyên ba màu trên nhưng đảo lại thành đỏ, Trắng, xanh da trời. Ba sắc biểu tượng cho Tự do – Bình đẳng – Bác ái.