Ý nghĩa của hành động khoanh tay trước ngực là gì?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Cảm thấy không an toàn, muốn tách bản thân ra đám đông (đặc biệt là những người lạ).

Trả lời

Cảm thấy không an toàn, muốn tách bản thân ra đám đông (đặc biệt là những người lạ).