Yếu tố nào quan trọng nhất để tạo dựng Chatbot?

 1. Công nghệ thông tin

Khi xây dựng Chatbot, ai cũng mong muốn Chatbot của mình có thể trả lời mượt mà hầu hết các câu hỏi của khách hàng, theo luồng kịch bản đã định. Vậy yếu tố nào quan trọng nhất để tạo nên được 1 Chatbot thành công?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Để mà tạo được 1 nền tảng Chatbot mạch lạc hoàn hỏi, theo mình nó dựa vào nhiều yếu tố cùng lúc chứ không dồn vào 1 yếu tố quan trọng nhất. Bạn có thể xem qua các mục dưới đây để tạo nên 1 Chatbox thành công nhé:

 1. Khoanh vùng nội dung
 2. Đặt mình vào vị trí của khách hàng
 3. Thiết lập các nguyên tắc nội dung chung
 4. Thiết lập kịch bạn
 5. Đào tạo người sáng tạo nội dung và đảm bảo tinh thần nhất quán với họ
 6. Nghiên cứu nhật kí người dùng
Trả lời

Để mà tạo được 1 nền tảng Chatbot mạch lạc hoàn hỏi, theo mình nó dựa vào nhiều yếu tố cùng lúc chứ không dồn vào 1 yếu tố quan trọng nhất. Bạn có thể xem qua các mục dưới đây để tạo nên 1 Chatbox thành công nhé:

 1. Khoanh vùng nội dung
 2. Đặt mình vào vị trí của khách hàng
 3. Thiết lập các nguyên tắc nội dung chung
 4. Thiết lập kịch bạn
 5. Đào tạo người sáng tạo nội dung và đảm bảo tinh thần nhất quán với họ
 6. Nghiên cứu nhật kí người dùng