Nhu cầu tuyển chọn sinh viên ngành Đông Phương học vào làm việc có còn nhiều và đã bão hòa hay chưa?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Trong tương lai gần, nhu cầu tuyển chọn sinh viên ngành Korea học vẫn cao và chưa thể bão hòa Thứ nhất, ngành Korea học là ngành đào tạo kiến thức chuyên môn tổng hợp về văn hóa, lịch sử, địa lý, các kiến thức xã hội nhiều hơn là chỉ đào tạo về tiếng Hàn. Nên khi đi tuyển chọn, sinh viên của ngành Korea học sẽ được ưu tiên nhiều hơn vì vốn văn hóa, cách thức giao tiếp, ứng xử tốt mà bạn đã được học ở trường. Thứ hai là do ngành Korea học không chỉ đào tạo chuyên về tiếng là đào tạo chung nhất về văn hóa mà đào tạo về văn hóa, lịch sử... đây là cơ sở để các bạn sinh viên có điều kiện để học tập và nghiên cứu sâu hơn nữa về đất nước con người Hàn Quốc cũng như Triều Tiên. Khi trở thành các nhà nghiên cứu, bạn có thể về các viện nghiên cứu, các tổ chức liên quan để công tác, giảng dạy... Thứ ba là do các công ty Hàn Quốc ngày càng đầu tư nhiều vào Việt Nam với các tên tiêu biểu như Sam Sung, LG đã xây dựng các nhà máy lớn nhất của họ trên thế giởi Việt Nam. Nhu cầu về sinh viên trẻ năng động, giỏi tiếng Hàn là cực kỳ lớn. Nên có thể nói trong tương lai không xa nhu cầu về sinh viên ngành Korea học không những không thể bão hòa mà còn tăng cao.
Trả lời
Trong tương lai gần, nhu cầu tuyển chọn sinh viên ngành Korea học vẫn cao và chưa thể bão hòa Thứ nhất, ngành Korea học là ngành đào tạo kiến thức chuyên môn tổng hợp về văn hóa, lịch sử, địa lý, các kiến thức xã hội nhiều hơn là chỉ đào tạo về tiếng Hàn. Nên khi đi tuyển chọn, sinh viên của ngành Korea học sẽ được ưu tiên nhiều hơn vì vốn văn hóa, cách thức giao tiếp, ứng xử tốt mà bạn đã được học ở trường. Thứ hai là do ngành Korea học không chỉ đào tạo chuyên về tiếng là đào tạo chung nhất về văn hóa mà đào tạo về văn hóa, lịch sử... đây là cơ sở để các bạn sinh viên có điều kiện để học tập và nghiên cứu sâu hơn nữa về đất nước con người Hàn Quốc cũng như Triều Tiên. Khi trở thành các nhà nghiên cứu, bạn có thể về các viện nghiên cứu, các tổ chức liên quan để công tác, giảng dạy... Thứ ba là do các công ty Hàn Quốc ngày càng đầu tư nhiều vào Việt Nam với các tên tiêu biểu như Sam Sung, LG đã xây dựng các nhà máy lớn nhất của họ trên thế giởi Việt Nam. Nhu cầu về sinh viên trẻ năng động, giỏi tiếng Hàn là cực kỳ lớn. Nên có thể nói trong tương lai không xa nhu cầu về sinh viên ngành Korea học không những không thể bão hòa mà còn tăng cao.