Avatar user Trần Thị Kim Hoa

Trần Thị Kim Hoa

Giáo viên Montessori quốc tế 0-6 tuổi Faci chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ Save the children Founder & CEO đồ chơi sạch Cánh Diều Made in Vietnam