Cần làm gì, học gì để trở thành chuyên gia quản trị và tối ưu cơ sở dữ liệu?

  1. Data Mining

  2. Trần Quốc Huy

Từ khóa: 

data mining

,

chuyên gia database/ceo & founder

Chào bạn,

Với mục tiêu trở thành chuyên gia về Cơ sở dữ liệu bạn có thể có nhiều hướng đi, sau đây là một hướng đi mà mình đã trực tiếp trải qua.

1. Muốn trở thành chuyên gia tối ưu cơ sở dữ liệu thì bạn cần phải được làm việc, quản trị cơ sở dữ liệu đã. Sau đây là các kiến thức bạn cần biết:

  • Đầu tiên bạn cần biết cách làm việc với hệ điều hành Linux/ Unix. Các hệ thống quan trọng hiện nay đa phần đều sử dụng hệ điều hành này (Ví dụ: Oracle Linux, CentOS, Solaris, AIX, HP-UX...). Việc học cách sử dụng một hệ điều hành cũng không quá phức tạp, nó giống như lúc bạn mới học sử dụng Window thôi :).

  • Tiếp theo bạn cần học về SQL. Đây là ngôn ngữ để người dùng có thể "nói chuyện" với dữ liệu. Hãy học thật chắc SQL.

  • Sau đó bạn cần học về kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Đây là phần đặc biệt quan trọng, bạn sẽ không thể làm việc và trở thành chuyên gia nếu như bạn không hiểu cách vận hành của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu thế nào. Tại đây mình khuyến cáo bạn nên học Oracle, nếu muốn đánh "các dự án lớn" thì đây là lựa chọn số 1 cho bạn.

2. Hãy tham gia dự án. Bạn sẽ trưởng thành trong dự án. Nếu như công ty bạn chưa có nhiều dự án để trải nghiệm, bạn có thể thử tham gia dự án tại

Học viện Talent5 - Học online cùng huấn luyện viên trên dự án .

3. Sau khi đã có 2 phần kiến thức và trải nghiệm trên, bạn hãy nghiên cứu các phần kiến thức sau:

- Các mô hình thiết kế dữ liệu cho những hệ thống trọng yếu (ví dụ: các giải pháp đồng bộ dữ liệu, giải pháp DWH, ETL..)

- Tìm hiểu các kỹ thuật thiết kế dữ liệu lớn

- Tập trung sâu vào tối ưu câu lệnh SQL, phân tích chiến lược thực thi câu lệnh

4. Những kiến thức và kinh nghiệm trên sẽ giúp bạn trở thành một chuyên gia tối ưu cơ sở dữ liệu

Trả lời

Chào bạn,

Với mục tiêu trở thành chuyên gia về Cơ sở dữ liệu bạn có thể có nhiều hướng đi, sau đây là một hướng đi mà mình đã trực tiếp trải qua.

1. Muốn trở thành chuyên gia tối ưu cơ sở dữ liệu thì bạn cần phải được làm việc, quản trị cơ sở dữ liệu đã. Sau đây là các kiến thức bạn cần biết:

  • Đầu tiên bạn cần biết cách làm việc với hệ điều hành Linux/ Unix. Các hệ thống quan trọng hiện nay đa phần đều sử dụng hệ điều hành này (Ví dụ: Oracle Linux, CentOS, Solaris, AIX, HP-UX...). Việc học cách sử dụng một hệ điều hành cũng không quá phức tạp, nó giống như lúc bạn mới học sử dụng Window thôi :).

  • Tiếp theo bạn cần học về SQL. Đây là ngôn ngữ để người dùng có thể "nói chuyện" với dữ liệu. Hãy học thật chắc SQL.

  • Sau đó bạn cần học về kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Đây là phần đặc biệt quan trọng, bạn sẽ không thể làm việc và trở thành chuyên gia nếu như bạn không hiểu cách vận hành của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu thế nào. Tại đây mình khuyến cáo bạn nên học Oracle, nếu muốn đánh "các dự án lớn" thì đây là lựa chọn số 1 cho bạn.

2. Hãy tham gia dự án. Bạn sẽ trưởng thành trong dự án. Nếu như công ty bạn chưa có nhiều dự án để trải nghiệm, bạn có thể thử tham gia dự án tại

Học viện Talent5 - Học online cùng huấn luyện viên trên dự án .

3. Sau khi đã có 2 phần kiến thức và trải nghiệm trên, bạn hãy nghiên cứu các phần kiến thức sau:

- Các mô hình thiết kế dữ liệu cho những hệ thống trọng yếu (ví dụ: các giải pháp đồng bộ dữ liệu, giải pháp DWH, ETL..)

- Tìm hiểu các kỹ thuật thiết kế dữ liệu lớn

- Tập trung sâu vào tối ưu câu lệnh SQL, phân tích chiến lược thực thi câu lệnh

4. Những kiến thức và kinh nghiệm trên sẽ giúp bạn trở thành một chuyên gia tối ưu cơ sở dữ liệu