Chị bắt đầu với ngành này như thế nào ạ Đi lên từ việc đi thực tập hay chuyên ngành từ đại học ạ?

  1. Hướng nghiệp

  2. Adele Doan

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

headhunter/ recruitment consultant

Chị học chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng. Bắt đầu chuyển qua nhân sự từ năm 3 đại học. Những điều chị đã làm để chuyển ngành đó là

- Tham gia các hội thảo, group, forum của HR

- Thực tập nhân sự tại Vingroup

- Làm parttime hỗ trợ tuyển dụng cho một chị chuyên viên

- Công việc fulltime headhunter đầu tiên tại Harvey Nash, sau đó là Navigos Search và One Arrow Consulting

Đó là hành trình của chị

Trả lời

Chị học chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng. Bắt đầu chuyển qua nhân sự từ năm 3 đại học. Những điều chị đã làm để chuyển ngành đó là

- Tham gia các hội thảo, group, forum của HR

- Thực tập nhân sự tại Vingroup

- Làm parttime hỗ trợ tuyển dụng cho một chị chuyên viên

- Công việc fulltime headhunter đầu tiên tại Harvey Nash, sau đó là Navigos Search và One Arrow Consulting

Đó là hành trình của chị