Avatar user Adele Doan

Adele Doan

Mình là Adele Doan đang làm việc trong lĩnh vực Nhân sự và sâu hơn là Tuyển dụng, Headhunting được 5 năm. Mình thích lắng nghe vấn đề của mọi người và tư vấn đưa ra giải pháp cho họ về các vấn đề trong công việc, nghề nghiệp. Thời gian rảnh mình thường viết blog, thu podcast và chơi guitar.