Chị mất bao lâu để hoàn thành và xuất bản cuốn sách của chị ạ?

  1. Data Mining

  2. Nguyễn Thị Lan Phượng

Quá trình để xuất bản cuốn sách của riêng mình có phức tạp không ạ?
Từ khóa: 

data mining

,

chuyên gia đào tạo phân tích và trực quan dữ liệu

Quá trình để xuất bản một cuốn sách có thể chia thành 2 giai đoạn:

  1. Hình thành ý tưởng, viết nội dung
  2. Liên hệ nhà xuất bản và thực hiện các thủ tục in ấn, phát hành

Với cuốn "Số ơi, Mở ra!" thì mình mất khoảng 2 năm cho giai đoạn thứ nhất là hình thành ý tưởng và viết nội dung chi tiết thành bản thảo. Thông thường ý tưởng và mạch phát triển cho cuốn sách được mình tích lũy, đúc kết cũng như điều chỉnh dần trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy. Sau khi đã có bản thảo hoàn thiện của cuốn sách thì mình bắt đầu sẽ chuyển sang giai đoạn 2 là liên hệ nhà xuất bản và thực hiện các thủ tục phát hành, với "Số ơi, mở ra!" giai đoạn này mất khoảng 3 tháng. 

Quá trình viết và xuất bản cuốn sách cũng giúp mình phát triển rất nhiều kỹ năng từ kỹ năng tổ chức nội dung, diễn đạt ý tưởng, trình bày kiến thức sao cho dễ hiểu đến một số kỹ năng mềm như làm việc nhóm cũng như quản lý thời gian để đảm bảo hoàn thành được cuốn sách sớm nhất.

Trả lời

Quá trình để xuất bản một cuốn sách có thể chia thành 2 giai đoạn:

  1. Hình thành ý tưởng, viết nội dung
  2. Liên hệ nhà xuất bản và thực hiện các thủ tục in ấn, phát hành

Với cuốn "Số ơi, Mở ra!" thì mình mất khoảng 2 năm cho giai đoạn thứ nhất là hình thành ý tưởng và viết nội dung chi tiết thành bản thảo. Thông thường ý tưởng và mạch phát triển cho cuốn sách được mình tích lũy, đúc kết cũng như điều chỉnh dần trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy. Sau khi đã có bản thảo hoàn thiện của cuốn sách thì mình bắt đầu sẽ chuyển sang giai đoạn 2 là liên hệ nhà xuất bản và thực hiện các thủ tục phát hành, với "Số ơi, mở ra!" giai đoạn này mất khoảng 3 tháng. 

Quá trình viết và xuất bản cuốn sách cũng giúp mình phát triển rất nhiều kỹ năng từ kỹ năng tổ chức nội dung, diễn đạt ý tưởng, trình bày kiến thức sao cho dễ hiểu đến một số kỹ năng mềm như làm việc nhóm cũng như quản lý thời gian để đảm bảo hoàn thành được cuốn sách sớm nhất.