1. Lập trình
  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề
  3. Công nghệ thông tin
  4. Data Mining

Phân biệt Data Engineer và Data Scientist?

Database engineer là gì vậy ạ. Em bị nhầm lẫn khái niệm vị trí này với Data Scientist và Data Engineer?

Từ khóa: Lập trình, Thấu Ngành Hiểu Nghề, Công nghệ thông tin, Data Mining

Bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang:

towardsdatascience.com
. Trang thông tin hữu ích của ngành data.

DE: Phần lớn DE ở VN xuất thân từ software, họ làm việc nhiều với backend và cảm thấy hứng thú khi làm việc với các hệ quản trị CSDL có dữ liệu lớn. DE sẽ cần học thêm về 1 số framework Big Data như Hadoop, Spark; có tư duy về pipeline (luồng dữ liệu) và Data Warehouse. Công việc chủ yếu của DE là xây dựng các hệ thống ETL để xử lý, lưu trữ và tính toán dữ liệu lớn.

DS: Đa số các bạn DS giỏi hiện nay đều đi học từ nước ngoài về. DS học sâu về các thuật toán, xác suất, thống kê và cần hiểu biết tối thiểu 1 domain nào đó. Công việc của DS nằm ở việc khám phá dữ liệu. DS cũng cần biết code để tạo các model phân tích nhưng không cần hiểu quá sâu về software. Trên thực tế các DS có thể sẽ cần DE support để đưa các model vào hệ thống sản phẩm.

https://cdn.noron.vn/2022/04/04/0c1stbklycutvm5ci-1649046655-1649046655_1024.pnghttps://cdn.noron.vn/2022/04/04/1xftazb0isxzwwrvs9s0pqg-1649049272.png

Trả lời

Bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang:

towardsdatascience.com
. Trang thông tin hữu ích của ngành data.

DE: Phần lớn DE ở VN xuất thân từ software, họ làm việc nhiều với backend và cảm thấy hứng thú khi làm việc với các hệ quản trị CSDL có dữ liệu lớn. DE sẽ cần học thêm về 1 số framework Big Data như Hadoop, Spark; có tư duy về pipeline (luồng dữ liệu) và Data Warehouse. Công việc chủ yếu của DE là xây dựng các hệ thống ETL để xử lý, lưu trữ và tính toán dữ liệu lớn.

DS: Đa số các bạn DS giỏi hiện nay đều đi học từ nước ngoài về. DS học sâu về các thuật toán, xác suất, thống kê và cần hiểu biết tối thiểu 1 domain nào đó. Công việc của DS nằm ở việc khám phá dữ liệu. DS cũng cần biết code để tạo các model phân tích nhưng không cần hiểu quá sâu về software. Trên thực tế các DS có thể sẽ cần DE support để đưa các model vào hệ thống sản phẩm.

https://cdn.noron.vn/2022/04/04/0c1stbklycutvm5ci-1649046655-1649046655_1024.pnghttps://cdn.noron.vn/2022/04/04/1xftazb0isxzwwrvs9s0pqg-1649049272.png

câu này mình xin mời anh

Đặng Xuân Duy
làm về mảng này trả lời câu hỏi của bạn nha, b chờ phản hồi từ anh nhé.