Làm giám đốc doanh nghiệp bạn có cân bằng được cuộc sống hay không?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Nguyễn Nam Phong

Làm giám đốc doanh nghiệp, có cân bằng được cuộc sống không? Bạn dành bao nhiêu thời gian cho công việc, bao nhiêu thời gian cho gia đình.

Từ khóa: 

giám đốc

,

cân bằng cuộc sống

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

tâm sự cuộc sống

,

founder itro.vn

phân phối thời gian trong ngày không tốt ,muốn dành thời gian ra tập tành mà chưa sắp nổi. Cái nữa là ngồi máy nhiều , mắt lúc nào cũng muốn nghỉ , hoạt động tư duy cũng tốn sức lắm đó , nên là khi rảnh lại muốn ngủ bù , đâm ra :)))))
Trả lời
phân phối thời gian trong ngày không tốt ,muốn dành thời gian ra tập tành mà chưa sắp nổi. Cái nữa là ngồi máy nhiều , mắt lúc nào cũng muốn nghỉ , hoạt động tư duy cũng tốn sức lắm đó , nên là khi rảnh lại muốn ngủ bù , đâm ra :)))))