Làm thế nào để Pháp luật nước ta chặt chẽ hơn?

  1. Luật pháp

  2. Lê Ngọc Lam Điền

Xin chào Luật sự,

Xin được hỏi theo quan điểm của Luật sư, Pháp luật của chúng ta phải được sửa đổi như thế nào để tránh khỏi tình trạng có kẽ hở cho những kẻ thủ ác lợi dụng để vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến xã hội và để những người có ý đồ vi phạm sẽ 'không thể vi phạm, không dám vi phạm và không có vi phạm'? Và sự thay đổi đó có cần phải mất nhiều thời gian không? Xin cảm ơn.

Từ khóa: 

luật pháp

,

luật sư

,

trưởng văn phòng luật sư li và đồng sự