Lâu quá không gặp bạn mình rồi?

  1. Trần Thiện Trúc Giang

Từ khóa: 

country hr manager - intertek company

Ừa, lâu thiệt lâu Nguyên ha. Cho Giang gửi lời thăm cả nhà nha!

Thân!

Trả lời

Ừa, lâu thiệt lâu Nguyên ha. Cho Giang gửi lời thăm cả nhà nha!

Thân!