Nếu đang có một doanh nghiệp nhỏ với ít nhân sự (dưới 30 người) theo chuyên gia thì nên áp dụng KPI hay OKR?

  1. Quản trị doanh nghiệp

  2. Mai Xuân Đạt

Từ khóa: 

quản trị doanh nghiệp

,

okrs coach/founder vnokrs/chairman seongon.

Chào bạn.

OKRs và KPI là 2 tư duy khác nhau nhưng cùng 1 mục đích là giúp doanh nghiệp đạt được Mục tiêu của mình. Bạn có thể tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa chúng tại đây: blog.okrs.vn/kien-thuc-okrs/okrs-va-kpi.html

Chúng ta sẽ là tốt nhất khi sử dụng tư duy nào mà chúng ta hiểu rõ nhất. Giống như Karate & Judo, không thể nói môn nào thì mạnh hơn. Cả OKRs & KPI đều rất hay, rất hiệu quả.

Lưu ý là chúng khác nhau rất nhiều nên đưa ra so sánh thì sẽ không phù hợp. Nếu sử dụng được cả 2 thì OKRs sẽ giống như bản đồ chỉ đường còn KPI giống như bảng điện tử báo hiệu chiếc xe oto có đang ổn hay không, vô cùng tốt! Như là 2 tay 2 binh khí mạnh vậy.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và OKRs, bạn có thể tham khảo câu trả lời tại đây: noron.vn/session-post/cong-ty-khoi-nghiep-dang-trong-giai-doan-tim-duoc-va-thay-doi-muc-tieu-lien-tuc-thi-co-nen-su-dung-okr-91dicqdjre

Trả lời

Chào bạn.

OKRs và KPI là 2 tư duy khác nhau nhưng cùng 1 mục đích là giúp doanh nghiệp đạt được Mục tiêu của mình. Bạn có thể tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa chúng tại đây: blog.okrs.vn/kien-thuc-okrs/okrs-va-kpi.html

Chúng ta sẽ là tốt nhất khi sử dụng tư duy nào mà chúng ta hiểu rõ nhất. Giống như Karate & Judo, không thể nói môn nào thì mạnh hơn. Cả OKRs & KPI đều rất hay, rất hiệu quả.

Lưu ý là chúng khác nhau rất nhiều nên đưa ra so sánh thì sẽ không phù hợp. Nếu sử dụng được cả 2 thì OKRs sẽ giống như bản đồ chỉ đường còn KPI giống như bảng điện tử báo hiệu chiếc xe oto có đang ổn hay không, vô cùng tốt! Như là 2 tay 2 binh khí mạnh vậy.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và OKRs, bạn có thể tham khảo câu trả lời tại đây: noron.vn/session-post/cong-ty-khoi-nghiep-dang-trong-giai-doan-tim-duoc-va-thay-doi-muc-tieu-lien-tuc-thi-co-nen-su-dung-okr-91dicqdjre