Ngành luật sư cần các tố chất gì?

  1. Luật pháp

  2. Lê Ngọc Lam Điền

Luật sư là nghề rất khó, nếu vậy thì cần có các yếu tố gì để theo đuổi nghề này!
Từ khóa: 

luật pháp

,

luật sư

,

trưởng văn phòng luật sư li và đồng sự

Chào bạn.

Thật ra mỗi nghề đều có cái khó riêng của ngành, nói là ngành này khó hơn ngành kia thì e là phiến diện. Tôi vẫn nhìn các bạn IT và tự hỏi tại sao việc khó như thế mà các bạn ấy cứ vừa làm vừa chơi như không. Ấy là do mình thấy khó thôi, chứ người trong nghề thì quen rồi:)

Tuy nhiên, mỗi nghề có đặc thù riêng của mình và nếu mỗi cá nhân ngoài việc được đào tạo cơ bản mà có tố chất phù hợp thì dễ đạt đến thành công hơn một số người khác. Một yếu tố cần thiết cho người hành nghề luật, theo tôi, đó là kiềm chế cảm xúc cá nhân và nhìn sự việc dưới góc độ pháp luật, trung dung. Khi để cảm xúc cá nhân bên ngoài cửa rồi, thì bạn sẽ nhìn mọi việc một cách đúng như bản chất của nó vốn có và sẽ có đánh giá sai đúng một cách bình tĩnh, và đưa ra cách xử lý hợp lý, đúng pháp luật cho thân chủ mình. Và còn 1 điều tưởng như nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng đối với 1 luật sư, đó chính là kiềm chế bản thân trước hấp lực đồng tiền. Một luật sư chỉ nhìn thấy thấy tiền và lợi ích vật chất, thì khó mà nhìn thấy công lý, hay nỗi đau của thân chủ mình. Tôi nghĩ vậy.

Thân mến

Trả lời

Chào bạn.

Thật ra mỗi nghề đều có cái khó riêng của ngành, nói là ngành này khó hơn ngành kia thì e là phiến diện. Tôi vẫn nhìn các bạn IT và tự hỏi tại sao việc khó như thế mà các bạn ấy cứ vừa làm vừa chơi như không. Ấy là do mình thấy khó thôi, chứ người trong nghề thì quen rồi:)

Tuy nhiên, mỗi nghề có đặc thù riêng của mình và nếu mỗi cá nhân ngoài việc được đào tạo cơ bản mà có tố chất phù hợp thì dễ đạt đến thành công hơn một số người khác. Một yếu tố cần thiết cho người hành nghề luật, theo tôi, đó là kiềm chế cảm xúc cá nhân và nhìn sự việc dưới góc độ pháp luật, trung dung. Khi để cảm xúc cá nhân bên ngoài cửa rồi, thì bạn sẽ nhìn mọi việc một cách đúng như bản chất của nó vốn có và sẽ có đánh giá sai đúng một cách bình tĩnh, và đưa ra cách xử lý hợp lý, đúng pháp luật cho thân chủ mình. Và còn 1 điều tưởng như nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng đối với 1 luật sư, đó chính là kiềm chế bản thân trước hấp lực đồng tiền. Một luật sư chỉ nhìn thấy thấy tiền và lợi ích vật chất, thì khó mà nhìn thấy công lý, hay nỗi đau của thân chủ mình. Tôi nghĩ vậy.

Thân mến