Nhận định của anh về hình thức "Marketing truyền miệng"?

  1. Marketing

  2. Phùng Thanh Ngọc

Từ khóa: 

marketing

,

chuyên gia marketing/sale - nhà đào tạo

,

khởi nghiệp và đầu tư

Đây là hình thức tuyệt vời nhất Ngọc chọn cho các khách hàng có quy mô vừa và nhỏ. Không có điều gì tuyệt vời hơn khi chính khách hàng là người giới thiệu và bán hàng cho mình. Sản phẩm của bạn phải tốt, phải tạo ra được cảm xúc tốt cho KH(trải nghiệm tốt)

Tuy nhiên quá trinh truyền miệng tự nhiên diễn ra chậm, bạn cần tạo môi trường thúc đẩy và truyền thông để quá trình này diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Trả lời

Đây là hình thức tuyệt vời nhất Ngọc chọn cho các khách hàng có quy mô vừa và nhỏ. Không có điều gì tuyệt vời hơn khi chính khách hàng là người giới thiệu và bán hàng cho mình. Sản phẩm của bạn phải tốt, phải tạo ra được cảm xúc tốt cho KH(trải nghiệm tốt)

Tuy nhiên quá trinh truyền miệng tự nhiên diễn ra chậm, bạn cần tạo môi trường thúc đẩy và truyền thông để quá trình này diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.