Những danh nhân Việt Nam anh Vinh cảm thấy khâm phục nhất về đạo đức và tài năng?

  1. Lịch sử

  2. Văn hóa

  3. Nguyễn Quang Vinh

Nếu được thì mong anh chia sẻ một nhân tài về văn, một nhân tài về võ, một nhân tài văn - võ kiêm toàn, một nhân tài về phong thủy tâm linh và một nhân tài về y thuật, một nhân tài về giáo dục.

Tôi xin cám ơn.

Từ khóa: 

lịch sử

,

văn hóa

,

chuyên gia nghiên cứu về lịch sử - văn hóa dân gian & giảng viên bộ môn lịch sử du lịch/phó giáo sư danh dự chuyên ngành lịch sử của đại học carl von ossietzky oldenburg/ceo & founder tại cảm xúc việt travel

Chào bạn,

Câu hỏi này rất hay mà rộng quá,

Cổ nhân để lại cho đời nhiều bài học ý nghĩa, những tấm gương cho chúng ta soi mình vào như Thiên Quang Tỉnh để tự vấn và sửa đổi.

Mình chỉ xin điểm qua 1 vài nhân vật, còn giải nghĩa chắc xin phép khi nào chúng ta tổ chức 1 buổi chia sẻ.

1. Võ nhân mình thấy yêu quý (khâm phục thì ai cũng đáng khâm phục cả) thì chắc chắn là Lê Phụng Hiểu

2. Văn - võ- nhân-đức-trí-dũng kiêm bị chắc hiếm ai được như Đức Hưng Đạo Vương

3. Y thuật thì có Tuệ Tĩnh

4. Phong Thủy - Lí số nước Nam xưa nay xướng danh Tuyết Giang Phu Tử - Nguyễn Bỉnh Khiêm

5. Về giáo dục mà nói nước Nam có 3 nhân vật được tôn là Phu Tử: Chu, Khiêm, Thiếp

3 vị tôn sư mỗi người 1 thời, 1 người lại có học vấn cao thâm, công lao & nhân đức thật khó bề nâng hạ.

Vậy mới nói: Văn Vô Đệ Nhất - Võ Vô Đệ Nhị!

Trả lời

Chào bạn,

Câu hỏi này rất hay mà rộng quá,

Cổ nhân để lại cho đời nhiều bài học ý nghĩa, những tấm gương cho chúng ta soi mình vào như Thiên Quang Tỉnh để tự vấn và sửa đổi.

Mình chỉ xin điểm qua 1 vài nhân vật, còn giải nghĩa chắc xin phép khi nào chúng ta tổ chức 1 buổi chia sẻ.

1. Võ nhân mình thấy yêu quý (khâm phục thì ai cũng đáng khâm phục cả) thì chắc chắn là Lê Phụng Hiểu

2. Văn - võ- nhân-đức-trí-dũng kiêm bị chắc hiếm ai được như Đức Hưng Đạo Vương

3. Y thuật thì có Tuệ Tĩnh

4. Phong Thủy - Lí số nước Nam xưa nay xướng danh Tuyết Giang Phu Tử - Nguyễn Bỉnh Khiêm

5. Về giáo dục mà nói nước Nam có 3 nhân vật được tôn là Phu Tử: Chu, Khiêm, Thiếp

3 vị tôn sư mỗi người 1 thời, 1 người lại có học vấn cao thâm, công lao & nhân đức thật khó bề nâng hạ.

Vậy mới nói: Văn Vô Đệ Nhất - Võ Vô Đệ Nhị!