Sự liên kết giữa khoa học & tâm linh?

  1. Trần Trọng Toàn

Chuyên Gia nghĩ sao về vấn đề khoa học & tâm linh, đặc biệt giữa vật lý lượng tử & cõi âm ?

Từ khóa: 

vật lý lượng tử

,

cõi âm

,

tâm linh

,

tiến sĩ vật lý

,

giảng viên tại đại học công nghệ sydney

Cám ơn bạn Người Ẩn Danh,

Câu hỏi của bạn rất thú vị, nhưng cũng là câu hỏi làm đau đầu biết bao nhà vật lý học và hiện vẫn còn rất nhiều tranh cãi. Hơn nữa đây lại là một câu hỏi khá nhạy cảm :).

Thật ra mà nói mình vẫn đang tìm hiểu về chủ đề này trong lúc rãnh rỗi, nhưng đây không phải là lĩnh vực nghiên cứu của mình (mình là experimental physicist chứ không phải theoretical physicist). Vì vậy mình sẽ trả lời theo quan điểm cá nhân.

Theo mình thì mình không nghĩ là có một mối liên hệ chặt chẽ giữa vật lý lượng tử và cõi âm. Vật lý lượng tử gắn liền với những khái niệm toán học. Mà tất cả các phương trình/lý thuyết hiện tại của vật lý lượng tử (ví như phương trình sóng Schrodinger, hay thuyết bất định Heisenberg) đều không chứa dựng một yếu tố nào để ẩn dụ hay chứng minh trực tiếp là có cõi âm và cõi âm hoạt động như thế nào. Ít nhất là mình chưa từng được đọc qua sách/papers nào viết về điều này. Do đó quan điểm của mình là không có mối liên hệ rõ ràng nào cả. Nếu bạn tìm được tài liệu Vật Lý lượng tử nào nói về điều này thì hãy chia sẻ cho mình với. Mình cũng rất muốn được học hỏi thêm về đề tài này. Mình xin cảm ơn bạn.


Toàn.

Trả lời

Cám ơn bạn Người Ẩn Danh,

Câu hỏi của bạn rất thú vị, nhưng cũng là câu hỏi làm đau đầu biết bao nhà vật lý học và hiện vẫn còn rất nhiều tranh cãi. Hơn nữa đây lại là một câu hỏi khá nhạy cảm :).

Thật ra mà nói mình vẫn đang tìm hiểu về chủ đề này trong lúc rãnh rỗi, nhưng đây không phải là lĩnh vực nghiên cứu của mình (mình là experimental physicist chứ không phải theoretical physicist). Vì vậy mình sẽ trả lời theo quan điểm cá nhân.

Theo mình thì mình không nghĩ là có một mối liên hệ chặt chẽ giữa vật lý lượng tử và cõi âm. Vật lý lượng tử gắn liền với những khái niệm toán học. Mà tất cả các phương trình/lý thuyết hiện tại của vật lý lượng tử (ví như phương trình sóng Schrodinger, hay thuyết bất định Heisenberg) đều không chứa dựng một yếu tố nào để ẩn dụ hay chứng minh trực tiếp là có cõi âm và cõi âm hoạt động như thế nào. Ít nhất là mình chưa từng được đọc qua sách/papers nào viết về điều này. Do đó quan điểm của mình là không có mối liên hệ rõ ràng nào cả. Nếu bạn tìm được tài liệu Vật Lý lượng tử nào nói về điều này thì hãy chia sẻ cho mình với. Mình cũng rất muốn được học hỏi thêm về đề tài này. Mình xin cảm ơn bạn.


Toàn.