Tại sao anh lựa chọn quang học lượng tử?

  1. Trần Trọng Toàn

Lĩnh vực này có gì đặc biệt và thu hút, khiến anh dốc toàn bộ tâm sức để đào sâu nghiên cứu? Với em thì nó là một lĩnh vực khá khó hiểu, tính thực tiễn của nó có lẽ cũng còn khá mơ hồ? Nhưng em nghe bảo nó là một chuyên ngành của tương lai?

Từ khóa: 

quang học lượng tử

,

vật lý lượng tử

,

tiến sĩ vật lý

,

giảng viên tại đại học công nghệ sydney

Chào Linh,

Quang lượng tử (QLT) là lĩnh vực nghiên cứu về tương tác của ánh sáng và các hạt dưới nguyên tử. Đây là một ngành học tuy rất khó, nhưng lại có tiềm năng rất lớn, với những ứng dụng cực kỳ quang trọng như máy tính lượng tử, viễn thông tuyệt đối bảo mật, hay mạng lưới Internet quang lượng tử. Do vậy, nó là một ngành học phát triển cực kỳ nhanh ở nước ngoài với số lượng sinh viên và nghiên cứu sinh đăng ký tăng rất nhanh theo từng năm. Cũng bởi vì vậy mà các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này rất được giới khoa học quan tâm.

Ở Úc, tất cả các đại học lớn đều có các nhóm nghiên cứu về vật lý/ quang lượng tử và các nhóm này đã gặt hái khá nhiều thành công tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, các nghiên cứu trong lĩnh vực này lại rất tốn kém và đòi hỏi, các trang thiết bị và máy móc có thể lên đến hàng triệu đô, cho nên nó khó có thể trở thành hiện thực ở VN.

Toàn.

Trả lời

Chào Linh,

Quang lượng tử (QLT) là lĩnh vực nghiên cứu về tương tác của ánh sáng và các hạt dưới nguyên tử. Đây là một ngành học tuy rất khó, nhưng lại có tiềm năng rất lớn, với những ứng dụng cực kỳ quang trọng như máy tính lượng tử, viễn thông tuyệt đối bảo mật, hay mạng lưới Internet quang lượng tử. Do vậy, nó là một ngành học phát triển cực kỳ nhanh ở nước ngoài với số lượng sinh viên và nghiên cứu sinh đăng ký tăng rất nhanh theo từng năm. Cũng bởi vì vậy mà các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này rất được giới khoa học quan tâm.

Ở Úc, tất cả các đại học lớn đều có các nhóm nghiên cứu về vật lý/ quang lượng tử và các nhóm này đã gặt hái khá nhiều thành công tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, các nghiên cứu trong lĩnh vực này lại rất tốn kém và đòi hỏi, các trang thiết bị và máy móc có thể lên đến hàng triệu đô, cho nên nó khó có thể trở thành hiện thực ở VN.

Toàn.