Theo anh một người chồng, người cha tốt là như thế nào?

  1. An ninh mạng

  2. Trương Trường Quân

Từ khóa: 

an ninh mạng

,

chuyên gia an ninh mạng/nhà nghiên cứu

,

thực hành giáo dục sớm

Cũng khó nói, vì quan điểm của mỗi người mỗi khác.

Nhưng nói chung là:

- Bạn nên lo được kinh tế cho gia đình, ít nhất là không quá nghèo. "Gia đình giàu có thể hạnh phúc hoặc không, nhưng gia đình nghèo thì thường không hạnh phúc" - ít nhất mình thấy trong thời đại này.

- Bạn làm cho vợ bạn hạnh phúc - thì tự dưng bạn cũng hạnh phúc và bạn là người chồng tốt.

- Bạn làm cho con bạn hạnh phúc - thì bạn chắc là người cha tốt.

Nghe đơn giản nhưng chắc cũng khó làm đúng ko ^^, vì đôi khi nó sẽ hơi mâu thuẫn: để lo được kinh tế thì có thể phải bỏ nhiều thời gian cho công việc, lúc đó sẽ không chăm lo được nhiều cho gia đình và ngược lại. Vậy nên thường đàn ông sẽ phải cố gắng gấp đôi bạn nhé, ví dụ như vợ con đi ngủ thì mình bắt đầu đi làm việc chẳng hạn ^^

Trả lời

Cũng khó nói, vì quan điểm của mỗi người mỗi khác.

Nhưng nói chung là:

- Bạn nên lo được kinh tế cho gia đình, ít nhất là không quá nghèo. "Gia đình giàu có thể hạnh phúc hoặc không, nhưng gia đình nghèo thì thường không hạnh phúc" - ít nhất mình thấy trong thời đại này.

- Bạn làm cho vợ bạn hạnh phúc - thì tự dưng bạn cũng hạnh phúc và bạn là người chồng tốt.

- Bạn làm cho con bạn hạnh phúc - thì bạn chắc là người cha tốt.

Nghe đơn giản nhưng chắc cũng khó làm đúng ko ^^, vì đôi khi nó sẽ hơi mâu thuẫn: để lo được kinh tế thì có thể phải bỏ nhiều thời gian cho công việc, lúc đó sẽ không chăm lo được nhiều cho gia đình và ngược lại. Vậy nên thường đàn ông sẽ phải cố gắng gấp đôi bạn nhé, ví dụ như vợ con đi ngủ thì mình bắt đầu đi làm việc chẳng hạn ^^