Theo tui thấy thì anh đang thành công và hạnh phúc tóm lại là viên mãn cực kì, bí quyết của anh là gì vậy?

  1. An ninh mạng

  2. Trương Trường Quân

Từ khóa: 

an ninh mạng

,

chuyên gia an ninh mạng/nhà nghiên cứu

,

thực hành giáo dục sớm

Cũng không hẳn đâu bạn, không dám nhận là thành công vì vẫn còn đang phải cố gắng mỗi ngày, cũng phải cơm áo gạo tiền rồi bù đầu nhiều lắm.

Nhưng ai cũng vậy mà. Do đó để thấy "hạnh phúc" hơn thì bạn hãy chấp nhận điều đó, tìm niềm vui trong những việc mình làm, kiểu suy nghĩ tôi "được làm" thay vì tôi "phải làm" vậy.

Khi bạn sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, bạn sẽ thấy cuộc sống happy hơn nhiều.

Trả lời

Cũng không hẳn đâu bạn, không dám nhận là thành công vì vẫn còn đang phải cố gắng mỗi ngày, cũng phải cơm áo gạo tiền rồi bù đầu nhiều lắm.

Nhưng ai cũng vậy mà. Do đó để thấy "hạnh phúc" hơn thì bạn hãy chấp nhận điều đó, tìm niềm vui trong những việc mình làm, kiểu suy nghĩ tôi "được làm" thay vì tôi "phải làm" vậy.

Khi bạn sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, bạn sẽ thấy cuộc sống happy hơn nhiều.