Thưa anh, thế nào được coi là "một đoạn thị trường hấp dẫn"?

  1. Marketing

  2. Phùng Thanh Ngọc

Từ khóa: 

marketing

,

chuyên gia marketing/sale - nhà đào tạo

,

khởi nghiệp và đầu tư

Phân đoạn thị trường hấp dẫn gồm các yếu tố sau:

1. Khách hàng có nhu cầu, và sẵn sàng chi trả

2. Có độ lớn đạt mục tiêu của công ty bao gồm cả yếu tố mua lần đầu, mua lại, tăng giá trị đơn hàng

3. Công ty tạo được lợi thế cạnh tranh dài hạn khiến đối thủ không dễ gì sao chép hay cạnh tranh với phân khúc, có thể là công ty là top 1 trong phân khúc thị trường này.

Trả lời

Phân đoạn thị trường hấp dẫn gồm các yếu tố sau:

1. Khách hàng có nhu cầu, và sẵn sàng chi trả

2. Có độ lớn đạt mục tiêu của công ty bao gồm cả yếu tố mua lần đầu, mua lại, tăng giá trị đơn hàng

3. Công ty tạo được lợi thế cạnh tranh dài hạn khiến đối thủ không dễ gì sao chép hay cạnh tranh với phân khúc, có thể là công ty là top 1 trong phân khúc thị trường này.