Tương lai liệu máy móc có thể hoàn toàn thay thế con người trong lĩnh vực Marketing không thưa chuyên gia?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Marketing

  3. Phùng Thanh Ngọc

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

marketing

,

chuyên gia marketing/sale - nhà đào tạo

,

khởi nghiệp và đầu tư

Chắc chắn là không rồi. Thế giới nghề nghiệp tương lai không chỉ riêng ngành Marketing mà với đa số cách ngành khác sẽ thiên về 2 hướng là con người và máy móc. Những cỗ máy cực kỳ thông tin để xử lý các phần công việc của máy móc, và phía con người có những kỹ năng vô cùng sâu sắc để thấy hiểu con người. Máy thì cực máy, người thì vô cùng người.

Trả lời

Chắc chắn là không rồi. Thế giới nghề nghiệp tương lai không chỉ riêng ngành Marketing mà với đa số cách ngành khác sẽ thiên về 2 hướng là con người và máy móc. Những cỗ máy cực kỳ thông tin để xử lý các phần công việc của máy móc, và phía con người có những kỹ năng vô cùng sâu sắc để thấy hiểu con người. Máy thì cực máy, người thì vô cùng người.