1. Marketing
  2. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Liệu Growth hacking có thay thế cho Digital marketing trong tương lai không?

Từ khóa: growth hacking, digital marketing, Marketing, Kinh doanh và Khởi nghiệp

Chắc chắn là không rồi bạn ^^ Digital marketing thực hiện các chiến dịch dài hạn để xây dựng thương hiệu còn Growth hacking tập trung duy nhất vào tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trả lời

Chắc chắn là không rồi bạn ^^ Digital marketing thực hiện các chiến dịch dài hạn để xây dựng thương hiệu còn Growth hacking tập trung duy nhất vào tăng trưởng của doanh nghiệp.

Đây là 2 công việc giống nhau cơ bản về nguyên tắc thôi. Thực tế mình nghĩ digital marketer sẽ đưa ra phỏng đoán, trực giác. Còn growth hacker sẽ thực hiện đo lường chính xác, tối ưu hóa các yếu tố để đạt tốc độ tăng trưởng vượt trội.

Sao bạn nghĩ growth hacking lại có thể thay thế được cho digital marketing mà không nghĩ 2 thuật ngữ này có thể liên kết lại với nhau trong bất kỳ doanh nghiệp nào? Growth hacking tạo ra mục tiêu rõ ràng để tăng trưởng còn Digital marketing có thể tập trung vào bất kỳ phần nào của kênh.

Người làm digital marketing sẽ có sự trợ giúp từ developer, designer, data scientist,... để xây dựng ý tưởng cho chiến dịch. Còn growth hacker thì sẽ làm nhiệm vụ như digital marketer và coder, thực hiện từ đầu đến cuối, kết hợp với các biện pháp kỹ thuật để đo lường, tối ưu hóa các yếu tố sao cho đạt được tốc độ tăng trưởng vượt trội.