Ứng dụng của vật lý lượng tử & khoa học vật liệu vào việc bảo vệ môi trường?

  1. Trần Trọng Toàn

Xin chào anh Toàn,

Mình rất quan tâm về lĩnh vực khoa học vật liệu, đặc biệt là ứng dụng của nó trong công cuộc bảo vệ môi trường toàn cầu hiện nay. Dựa vào vốn hiểu biết hạn hẹp, mình biết được rằng đã từng có các loại túi nylon có khả năng tự phân hủy được chế tạo, tuy chưa thấy được sử dụng rộng rãi.

Một lĩnh vực như vật lý lượng tử, với khả năng tương tác với thế giới vật chất ở mức độ siêu vi, chắc hẳn cũng có thể mang lại một vài đột phá về khoa học vật liệu thân thiện với môi trường?

Từ khóa: 

ứng dụng

,

khoa học vật liệu

,

tiến sĩ vật lý

,

giảng viên tại đại học công nghệ sydney

Chào Công,

Bạn có thể xem bài viết của mình về vật liệu boron nitride mạng lục giác, trong bài viết này mình có nói về một ví dụ của boron nitride dùng trong ứng dụng hút dầu loang trên mặt biển.

Mặt khác, những ứng dụng của vật lý lượng tử kết hơp với khoa học vật liệu trong việc bảo vệ môi trường như là tạo nên chấm lượng tử – vật liệu bán dẫn ở kích thước nano (vượt qua giới hạn “bó chặt lượng tử”) – có khả năng chuyển ánh sáng mặt trời thành điện năng rất hiệu quả (khi tương hỗ lẫn nhau ở các bước sóng khác nhau). Các chấm lượng tử này, khi tích hợp vào pin năng lượng mặt trời có thể gặt hái năng lượng “sạch” từ ánh sáng mặt trời, và do đó có thể đóng góp vào việc giảm khí thải vào bầu khí quyển và bảo vệ môi trường.

Toàn.

Trả lời

Chào Công,

Bạn có thể xem bài viết của mình về vật liệu boron nitride mạng lục giác, trong bài viết này mình có nói về một ví dụ của boron nitride dùng trong ứng dụng hút dầu loang trên mặt biển.

Mặt khác, những ứng dụng của vật lý lượng tử kết hơp với khoa học vật liệu trong việc bảo vệ môi trường như là tạo nên chấm lượng tử – vật liệu bán dẫn ở kích thước nano (vượt qua giới hạn “bó chặt lượng tử”) – có khả năng chuyển ánh sáng mặt trời thành điện năng rất hiệu quả (khi tương hỗ lẫn nhau ở các bước sóng khác nhau). Các chấm lượng tử này, khi tích hợp vào pin năng lượng mặt trời có thể gặt hái năng lượng “sạch” từ ánh sáng mặt trời, và do đó có thể đóng góp vào việc giảm khí thải vào bầu khí quyển và bảo vệ môi trường.

Toàn.