Khủng Long ngày xưa có ăn thịt người không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khủng long không ăn thịt người. Chúng ta biết rằng khủng long phát triển mạnh ở kỷ Giura (Jura), cách đây khoảng 175 triệu năm và ở kỷ Bạch phấn (Creta), cách đây khoảng 120 triệu năm. Khi đó chưa xuất hiện loài người. Khi loài người bắt đầu xuất hiện (cách đây sớm nhất là 2 triệù năm) thì khủng long đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi. Các tiểu thuyết và phim ảnh kể chuyện khủng long săn đuổi người chỉ là hư cấu để giúp ta... giải trí!
Trả lời
Khủng long không ăn thịt người. Chúng ta biết rằng khủng long phát triển mạnh ở kỷ Giura (Jura), cách đây khoảng 175 triệu năm và ở kỷ Bạch phấn (Creta), cách đây khoảng 120 triệu năm. Khi đó chưa xuất hiện loài người. Khi loài người bắt đầu xuất hiện (cách đây sớm nhất là 2 triệù năm) thì khủng long đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi. Các tiểu thuyết và phim ảnh kể chuyện khủng long săn đuổi người chỉ là hư cấu để giúp ta... giải trí!