1 giọt nước?

  1. Khoa học

1 giọt nước bằng bao nhiêu ml , k cần chính xác 100%

Từ khóa: 

khoa học

Câu hỏi của bạn nếu trả lời một cách khoa học thì cũng khá phức tạp. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

  • Định nghĩa một giọt nước là như thế nào? Ví dụ giọt nước được trích xuất từ pipette (mà pipette cũng còn có nhiều loại, phụ thuộc vào đường kính trong và ngoài), hay giọt nước rơi xuống từ lá cây, hay một giọt sương.
  • Nhiệt độ, áp suất, độ ẩm không khí, gia tốc trọng trường tại nơi trích xuất giọt nước đó. Các yếu tố này ảnh hưởng đến sức căng bề mặt của nước.
  • Nước là nước tinh khiết, nước cất, hay nước khoáng,...?

Trước đây mình học ngành Hóa, theo kinh nghiệm phòng thí nghiệm của mình thì một giọt nước cất trích xuất từ pipette thủy tinh chuẩn, trong điều kiện phòng thí nghiệm (nhiệt độ khoảng 25℃, độ ẩm khoảng 70%, áp suất 1 atm, G= 10m/s2) thì 1 ml tương đương khoảng 20 giọt, nếu không cần quá chính xác thì bạn có thể tham khảo kết quả đó của mình.

Trả lời

Câu hỏi của bạn nếu trả lời một cách khoa học thì cũng khá phức tạp. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

  • Định nghĩa một giọt nước là như thế nào? Ví dụ giọt nước được trích xuất từ pipette (mà pipette cũng còn có nhiều loại, phụ thuộc vào đường kính trong và ngoài), hay giọt nước rơi xuống từ lá cây, hay một giọt sương.
  • Nhiệt độ, áp suất, độ ẩm không khí, gia tốc trọng trường tại nơi trích xuất giọt nước đó. Các yếu tố này ảnh hưởng đến sức căng bề mặt của nước.
  • Nước là nước tinh khiết, nước cất, hay nước khoáng,...?

Trước đây mình học ngành Hóa, theo kinh nghiệm phòng thí nghiệm của mình thì một giọt nước cất trích xuất từ pipette thủy tinh chuẩn, trong điều kiện phòng thí nghiệm (nhiệt độ khoảng 25℃, độ ẩm khoảng 70%, áp suất 1 atm, G= 10m/s2) thì 1 ml tương đương khoảng 20 giọt, nếu không cần quá chính xác thì bạn có thể tham khảo kết quả đó của mình.

1 ml tương ứng với khoảng 22 - 23 giọt.

Như vậy 1 giọt tương ứng với 1/22 = xấp xỉ 0.04 ml bạn nhé.