Xin vài mẹo để hòa nhập tốt với môi trường mới?

  1. Phong cách sống

Ví dụ sinh viên ở ghép, vợ chồng sống chung cùng bố mẹ, nhân viên mới vào công ty,....

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình nghĩ để thích nghi và hòa nhập tốt thì bạn phải chủ động hòa nhập với nó. Thường bạn là người mới, lúc ban đầu bao giờ bạn cũng sẽ được chào đón , bạn nên tận dụng thời điểm này để tạo được ấn tượng & chủ động tìm hiểu, hiểu được văn hóa của nơi mình đến. Vui vẻ, chân thành, hòa nhã, tích cực, cởi mở là những yếu tố rất quan trọng để bạn tạo được cảm tình tốt.

Thêm vào đó, bạn cần cố gắng tham gia, trở thành một phần của tập thể đó, cộng đồng đó --> đến công ty mới có các hoạt động nội bộ, cố gắng dành thời gian tham gia, giao lưu. Về nhà mới cùng bố mẹ chồng, ăn cơm thì cố gắng tham gia vào câu chuyện; giờ sinh hoạt chung cùng gia đình cũng cố gắng tham gia vào......Ban đầu lạ lẫm, bỡ ngỡ chưa nói nhiều được thì cố gắng lắng nghe, nghe nhiều rồi từ từ hiểu được câu chuyện, hiểu được văn hóa thì tìm cách chia sẻ, trao đổi ..

Tóm lại khi chủ động tham gia & trở thành một phần của tập thể thì bạn sẽ hòa nhập tốt thôi.

Trả lời

Mình nghĩ để thích nghi và hòa nhập tốt thì bạn phải chủ động hòa nhập với nó. Thường bạn là người mới, lúc ban đầu bao giờ bạn cũng sẽ được chào đón , bạn nên tận dụng thời điểm này để tạo được ấn tượng & chủ động tìm hiểu, hiểu được văn hóa của nơi mình đến. Vui vẻ, chân thành, hòa nhã, tích cực, cởi mở là những yếu tố rất quan trọng để bạn tạo được cảm tình tốt.

Thêm vào đó, bạn cần cố gắng tham gia, trở thành một phần của tập thể đó, cộng đồng đó --> đến công ty mới có các hoạt động nội bộ, cố gắng dành thời gian tham gia, giao lưu. Về nhà mới cùng bố mẹ chồng, ăn cơm thì cố gắng tham gia vào câu chuyện; giờ sinh hoạt chung cùng gia đình cũng cố gắng tham gia vào......Ban đầu lạ lẫm, bỡ ngỡ chưa nói nhiều được thì cố gắng lắng nghe, nghe nhiều rồi từ từ hiểu được câu chuyện, hiểu được văn hóa thì tìm cách chia sẻ, trao đổi ..

Tóm lại khi chủ động tham gia & trở thành một phần của tập thể thì bạn sẽ hòa nhập tốt thôi.