16 Ý tưởng Xuất sắc để Khơi dậy Cảm hứng Sáng tạo

  1. Phong cách sống

Khi cảm hứng xuất hiện, những điều mạnh mẽ sẽ xảy ra trong tâm trí sáng tạo. Một tiểu thuyết gia có thể thêm năm chương vào một cuốn

sách
sau khi vật lộn với phần giới thiệu trong nhiều tháng. Một họa sĩ cuối cùng có thể đối diện với bức tranh trống, mang một ý tưởng vào cuộc sống với những nét vẽ rộng mở và tự tin.

Nhưng cũng giống như tia chớp, cảm hứng không phải lúc nào cũng ập đến hai lần tại cùng một vị trí. Nó có thể không được lặp lại trong cùng ngày, cùng tuần hoặc thậm chí cùng tháng. Bạn không thể đóng chai chính xác để dự trữ cho sau này, vì vậy bạn không bao giờ biết khi nào dòng năng lượng sáng tạo tuyệt vời đó sẽ quay trở lại.

Cảm hứng dường như khó nắm bắt, có một cách dễ dàng để duy trì nó. Câu trả lời đang ẩn trong tầm nhìn rõ ràng, nằm trong định nghĩa của chính từ này. Trong Từ điển tiếng Anh Oxford, viết rằng cảm hứng (inspiration) là “quá trình tinh thần được kích thích để làm hoặc cảm nhận điều gì đó, đặc biệt là làm một điều gì đó sáng tạo” (“the process of being mentally stimulated to do or feel something, especially to do something creative.”)

Từ khóa: 

sáng tạo

,

ý tưởng

,

cảm hứng

,

enterknow

,

xuất sắc

,

phong cách sống