19. đâu là môn học quan trọng nhất

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tất cả các môn học không quan trọng bằng kĩ năng
Trả lời
Tất cả các môn học không quan trọng bằng kĩ năng