4. tạo sao quả bóng lại tròn ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tại vì người ta tạo ra nó như vậy
Trả lời
Tại vì người ta tạo ra nó như vậy