7 câu hỏi của Peter Thiel dành cho Startup

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

https://cdn.noron.vn/2021/01/06/file-1609919959.png

Câu hỏi kỹ thuật: Bạn có tạo ra công nghệ đột phá thay vì chỉ cải thiện công nghệ hiện tại?

Câu hỏi thời điểm: Lúc này có đúng là thời điểm tốt để bạn khởi nghiệp với dự án đó không?

Câu hỏi độc quyền: Bạn có khởi nghiệp với một thị phần lớn trong một thị trường nhỏ hay không?

Câu hỏi con người: Bạn có đặt đúng người tốt vào đúng chỗ không?

Câu hỏi về độ bền vững: Bạn có thể bảo vệ vị thế thị trường của mình trong 10 đến 20 năm nữa không?

Câu hỏi về phân phối: Bạn có phương pháp để không chỉ tạo ra mà có thể phân phối được sản phẩm của bạn ra thị trường không?

Câu hỏi về sự bí mật: Bạn có nhận diện được cơ hội độc nhất vô nhị mà đối thủ không nhìn ra không? Doanh nghiệp của bạn có bao nhiêu câu "Có" cho các câu hỏi trên?

Hung Dang

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Xin được thử trả lời các câu hỏi của bài viết cho một dự định về Startup:

Câu hỏi kỹ thuật: Bạn có tạo ra công nghệ đột phá thay vì chỉ cải thiện công nghệ hiện tại?

Có. "Mặt hàng" tôi dự định kinh doanh sẽ là đột phá về khả năng chữa bệnh hiểm nghèo

Câu hỏi thời điểm: Lúc này có đúng là thời điểm tốt để bạn khởi nghiệp với dự án đó không?

Không. Vì còn vướng mắc về pháp lý và các mối quan hệ trong chuỗi cung ứng

Câu hỏi độc quyền: Bạn có khởi nghiệp với một thị phần lớn trong một thị trường nhỏ hay không?

Không. Thị trường lớn nhưng rất khó để vào được, vì liên quan đến đa ngành (Dược-Y Tế-Luật pháp)

Câu hỏi con người: Bạn có đặt đúng người tốt vào đúng chỗ không?

Có.

Câu hỏi về độ bền vững: Bạn có thể bảo vệ vị thế thị trường của mình trong 10 đến 20 năm nữa không?

Có. Tôi có sự định hướng đầu tư bài bản từ nguyên liệu cho đến phân phối

Câu hỏi về phân phối: Bạn có phương pháp để không chỉ tạo ra mà có thể phân phối được sản phẩm của bạn ra thị trường không?

Có. Tôi có mạng lưới phân phối

Câu hỏi về sự bí mật: Bạn có nhận diện được cơ hội độc nhất vô nhị mà đối thủ không nhìn ra không? Doanh nghiệp của bạn có bao nhiêu câu "Có" cho các câu hỏi trên?

Có. Các đối thủ chỉ đang mò mẫm bằng kinh nghiệm thực tế và họ không thấy được sự khác biệt theo từng level của sản phẩm, tôi biết thực hiện mọi thứ một cách khoa học và có hệ thống.

5/7 là CÓ.

Trả lời

Xin được thử trả lời các câu hỏi của bài viết cho một dự định về Startup:

Câu hỏi kỹ thuật: Bạn có tạo ra công nghệ đột phá thay vì chỉ cải thiện công nghệ hiện tại?

Có. "Mặt hàng" tôi dự định kinh doanh sẽ là đột phá về khả năng chữa bệnh hiểm nghèo

Câu hỏi thời điểm: Lúc này có đúng là thời điểm tốt để bạn khởi nghiệp với dự án đó không?

Không. Vì còn vướng mắc về pháp lý và các mối quan hệ trong chuỗi cung ứng

Câu hỏi độc quyền: Bạn có khởi nghiệp với một thị phần lớn trong một thị trường nhỏ hay không?

Không. Thị trường lớn nhưng rất khó để vào được, vì liên quan đến đa ngành (Dược-Y Tế-Luật pháp)

Câu hỏi con người: Bạn có đặt đúng người tốt vào đúng chỗ không?

Có.

Câu hỏi về độ bền vững: Bạn có thể bảo vệ vị thế thị trường của mình trong 10 đến 20 năm nữa không?

Có. Tôi có sự định hướng đầu tư bài bản từ nguyên liệu cho đến phân phối

Câu hỏi về phân phối: Bạn có phương pháp để không chỉ tạo ra mà có thể phân phối được sản phẩm của bạn ra thị trường không?

Có. Tôi có mạng lưới phân phối

Câu hỏi về sự bí mật: Bạn có nhận diện được cơ hội độc nhất vô nhị mà đối thủ không nhìn ra không? Doanh nghiệp của bạn có bao nhiêu câu "Có" cho các câu hỏi trên?

Có. Các đối thủ chỉ đang mò mẫm bằng kinh nghiệm thực tế và họ không thấy được sự khác biệt theo từng level của sản phẩm, tôi biết thực hiện mọi thứ một cách khoa học và có hệ thống.

5/7 là CÓ.