Ai là người đưa bạn đến với bóng chuyền?

Từ khóa: bóng chuyền, thể thao, Thể thao

Nhà trường ạ :( nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với nó là năm mình lớp 6, sau buổi học đầu tiên là được lãnh nguyên combo tàn tật tím rịm với nứt xương cánh tay luôn ạ! Giờ lên đại học được chọn môn là sống chết cũng phải tránh xa nó mặc dù cực kỳ thích coi người ta đánh bóng chuyền :( Nó là một môn thể thao thú vị, nhưng đối với mình, nó chỉ thú vị khi mình là người xem thôi ^^

Trả lời

Nhà trường ạ :( nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với nó là năm mình lớp 6, sau buổi học đầu tiên là được lãnh nguyên combo tàn tật tím rịm với nứt xương cánh tay luôn ạ! Giờ lên đại học được chọn môn là sống chết cũng phải tránh xa nó mặc dù cực kỳ thích coi người ta đánh bóng chuyền :( Nó là một môn thể thao thú vị, nhưng đối với mình, nó chỉ thú vị khi mình là người xem thôi ^^

Bố em