Bạn nghĩ gì về quan điểm sau?

Từ khóa: giáo dục, Giáo dục

Mình đồng tình với quan điểm này! Giáo dục & dân trí có ảnh hưởng lớn, trực tiếp & rõ ràng đến xã hội. Hãy lấy ví dụ về văn hóa giao thông hoặc văn hóa xếp hàng. Ở các nước đã phát triển, phần lớn người dân ý thức về 2 việc này khá tốt. Nên việc di chuyển trong tp, cũng như việc mua bán trong các siêu thị, cửa hàng, hoặc các thủ tục hành chính, giấy tờ...diễn ra khá nhanh chóng.

Và khi xem xét ở một bối cảnh rộng hơn: giao thông trì trệ cũng làm chậm lại tốc độ phát triển kinh tế. Bởi chất lượng giao thông có ảnh hưởng trực tiếp đến những thứ như tốc độ/độ an toàn khi trung chuyển hàng hóa, hoặc dịch vụ du lịch. Văn hóa xếp hàng cũng tương tự. Xử lý giấy tờ nhanh gọn hơn thì các khâu tiếp theo cũng sẽ đc diễn ra sớm hơn, tốc độ hơn.

Rồi thì đến các nạn như tham nhũng, rút ruột công trình. Nếu các quản lý, các cán bộ thực sự có "dân trí cao", hẳn sẽ đều ý thức đc sự khác biệt giữa cái lợi trước mắt, thiển cận, với cái lợi dài hạn, cái lợi tập thể...và từ đó hạn chế các tệ nạn này.

Xin chia sẻ đôi dòng như vậy. :)))

Trả lời

Mình đồng tình với quan điểm này! Giáo dục & dân trí có ảnh hưởng lớn, trực tiếp & rõ ràng đến xã hội. Hãy lấy ví dụ về văn hóa giao thông hoặc văn hóa xếp hàng. Ở các nước đã phát triển, phần lớn người dân ý thức về 2 việc này khá tốt. Nên việc di chuyển trong tp, cũng như việc mua bán trong các siêu thị, cửa hàng, hoặc các thủ tục hành chính, giấy tờ...diễn ra khá nhanh chóng.

Và khi xem xét ở một bối cảnh rộng hơn: giao thông trì trệ cũng làm chậm lại tốc độ phát triển kinh tế. Bởi chất lượng giao thông có ảnh hưởng trực tiếp đến những thứ như tốc độ/độ an toàn khi trung chuyển hàng hóa, hoặc dịch vụ du lịch. Văn hóa xếp hàng cũng tương tự. Xử lý giấy tờ nhanh gọn hơn thì các khâu tiếp theo cũng sẽ đc diễn ra sớm hơn, tốc độ hơn.

Rồi thì đến các nạn như tham nhũng, rút ruột công trình. Nếu các quản lý, các cán bộ thực sự có "dân trí cao", hẳn sẽ đều ý thức đc sự khác biệt giữa cái lợi trước mắt, thiển cận, với cái lợi dài hạn, cái lợi tập thể...và từ đó hạn chế các tệ nạn này.

Xin chia sẻ đôi dòng như vậy. :)))