Bạn nghĩ như thế nào về kỹ năng sống của giới trẻ hiện nay?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Chủ đề này đã được Chuyên gia Thu Dung giải đáp trong chuỗi chương trình Noron Talk (phút 48:33) mời bạn lắng nghe nhé:

Trả lời

Chủ đề này đã được Chuyên gia Thu Dung giải đáp trong chuỗi chương trình Noron Talk (phút 48:33) mời bạn lắng nghe nhé:

Có lẽ hơi thiếu
Tuổi trẻ giờ sống vội quá