Ai mang mưa về qua Hà Nội

  1. Tâm sự cuộc sống

Ai mang mưa về thành Hà Nội

Để người xa thương nhớ người xa

Để cảnh quang điểm buồn khó tả

Để lòng đầy vướng bận mỗi giờ qua.

Ai mang mưa về qua Hà Nội

Tí tách rơi gợn sóng cả mặt hồ

Dưới khung cửa ánh đèn con le lói

Người thẫn thờ biết gửi nhớ vào đâu.

https://cdn.noron.vn/2021/07/09/co-don-8-1625809098.jpg

Ai mang mưa về qua Hà Nội

Xin mang mưa thả xuống quê nhà

Cho hai hồn vắng thấu lòng da diết

Người nơi này vẫn nhớ người nơi đây.

Ai mang mưa về qua Hà Nội

Xin mang nhanh cho cả ba mùa

Để yêu thương thôi vơi dần đi nữa

Để người về ôm ấp người thương.

Từ khóa: 

mưa tháng 7

,

tâm sự cuộc sống

Úi 😀

Hay quá 👍

Trả lời

Úi 😀

Hay quá 👍

Hà nội mưa buồn có em là vui.hi