Âm nhạc và Toán học có mối liên quan gì đến nhau không?

 1. Nghệ thuật

 2. Khoa học

Từ khóa: 

nghệ thuật

,

khoa học

Câu hỏi (không đụng hàng) bạn Tiến Đạt cho mình cơ hội tìm và biết thêm 1 điều 😃. Xin trả lời bạn theo mình tìm hiểu.

Toán học và âm nhạc tuy là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, nhưng có mối tương quan chặt chẽ giữa chúng. Ở một góc độ, có xu hướng trùng lặp, và người giỏi toán lại giỏi nhạc là điều bình thường. Có vẻ ít logic khi so sánh cả hai, nhưng có nhiều điểm tương đồng giữa toán học và âm nhạc hơn mình tưởng tượng khi mình có thể sử dụng các con số nguyên tắc toán học để dạy hoặc học âm nhạc.

 • Toán giúp đọc nhạc.
 • Tần số của âm nhạc có liên quan đến toán học.
 • Các mẫu ký phổ biến ở cả hai.
 • Âm nhạc giúp chúng ta học tập và suy nghĩ.
 • Giỏi toán giúp chúng ta đọc ký âm pháp dòng nhạc nhanh hơn.
Trả lời

Câu hỏi (không đụng hàng) bạn Tiến Đạt cho mình cơ hội tìm và biết thêm 1 điều 😃. Xin trả lời bạn theo mình tìm hiểu.

Toán học và âm nhạc tuy là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, nhưng có mối tương quan chặt chẽ giữa chúng. Ở một góc độ, có xu hướng trùng lặp, và người giỏi toán lại giỏi nhạc là điều bình thường. Có vẻ ít logic khi so sánh cả hai, nhưng có nhiều điểm tương đồng giữa toán học và âm nhạc hơn mình tưởng tượng khi mình có thể sử dụng các con số nguyên tắc toán học để dạy hoặc học âm nhạc.

 • Toán giúp đọc nhạc.
 • Tần số của âm nhạc có liên quan đến toán học.
 • Các mẫu ký phổ biến ở cả hai.
 • Âm nhạc giúp chúng ta học tập và suy nghĩ.
 • Giỏi toán giúp chúng ta đọc ký âm pháp dòng nhạc nhanh hơn.