Nếu như ngựa không được sử dụng trong chiến đấu thì con vật nào sẽ là lí tưởng nhất?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay