Ăn gì để đẹp?

  1. Làm đẹp

Từ khóa: 

làm đẹp

Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng,tập luyện

Trả lời

Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng,tập luyện

Ăn đầy đủ các chất, nhất là rau và trái cây
Ăn cá

Ăn đúng khoa học

Ăn đủ chất dĩnh dưỡng
Ăn rau
Em nghĩ mình ăn đủ chất dinh dưỡng và đặc biệt là rau xanh hihi