Ảnh hưởng của chứng khó đọc có khác nhau ở những ngôn ngữ khá nhau mà người đó biết?

  1. Khoa học

Ví dụ 1 người bị chẩn đoán mắc chứng khó đọc, thì đó chỉ áp dụng với ngôn ngữ mẹ đẻ đó hay là học ngôn ngữ nào cũng sẽ bị khó đọc?

Từ khóa: 

khoa học

Chứng khó đọc là tình trạng khó khăn trong học tập, làm giảm khả năng đọc, viết và đánh vần của một người. Đây là một tình trạng thần kinh và không liên quan tới trí thông minh.
Trả lời
Chứng khó đọc là tình trạng khó khăn trong học tập, làm giảm khả năng đọc, viết và đánh vần của một người. Đây là một tình trạng thần kinh và không liên quan tới trí thông minh.