Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất thiếu khí CO2?

  1. Khoa học

Nhiều khí CO2 quá thì tất nhiên ko tốt nhưng ít quá thì có sao không nhỉ? Hay cứ càng ít càng tốt?

Từ khóa: 

khoa học

Quá ít CO2 trong khí quyển thì chu trình carbon giữa khí quyển và sinh quyển sẽ bị ảnh hưởng, con người hay mọi sinh vật sống đã biết trên Trái Đất đều cấu tạo từ carbon. Nên quá trình này bị ảnh hưởng đồng nghĩa với sự tuyệt số lượng lớn.

Nói đơn giản, ít khí CO2 sẽ hạn chế nguyên liệu cho quá trình quang hợp, quang hợp bị hạn chế thì các sinh vật tự dưỡng sẽ ko thể tạo ra đủ dinh dưỡng và oxy. Khiến đầu tiên là các sinh vật này không phát triển và bị chết hàng loạt. Các sinh vật này lại là những sinh vật đứng cuối chuỗi thức ăn, do đó, sẽ dẫn đến các sinh vật đứng trên chuỗi thức ăn tuyệt chủng theo. Kết quả Trái Đất sẽ chỉ có 1 số lượng nhỏ sinh vật còn sống đc.

Nên cái gì cũng cần có 1 sự cân bằng, nhiều CO2 quá thì thành Sao Kim, mà ít CO2 quá thì con người cũng không sống nổi

Trả lời

Quá ít CO2 trong khí quyển thì chu trình carbon giữa khí quyển và sinh quyển sẽ bị ảnh hưởng, con người hay mọi sinh vật sống đã biết trên Trái Đất đều cấu tạo từ carbon. Nên quá trình này bị ảnh hưởng đồng nghĩa với sự tuyệt số lượng lớn.

Nói đơn giản, ít khí CO2 sẽ hạn chế nguyên liệu cho quá trình quang hợp, quang hợp bị hạn chế thì các sinh vật tự dưỡng sẽ ko thể tạo ra đủ dinh dưỡng và oxy. Khiến đầu tiên là các sinh vật này không phát triển và bị chết hàng loạt. Các sinh vật này lại là những sinh vật đứng cuối chuỗi thức ăn, do đó, sẽ dẫn đến các sinh vật đứng trên chuỗi thức ăn tuyệt chủng theo. Kết quả Trái Đất sẽ chỉ có 1 số lượng nhỏ sinh vật còn sống đc.

Nên cái gì cũng cần có 1 sự cân bằng, nhiều CO2 quá thì thành Sao Kim, mà ít CO2 quá thì con người cũng không sống nổi