Bạn bè có thực sự cần thiết?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình từng tiếp xúc và chơi với khá nhiều người. Nhưng chưa bao giờ thực sự xem ai đó là "bạn". Và mình hoàn toàn ổn với việc chỉ ở một mình. Nên mình tự hỏi : khi gặp được 1 người mà mình có thể trao cho họ niềm tin, và thực sự coi họ là bạn, cảm giác lúc đó sẽ như thế nào. Liệu bạn bè có thực sự cần thiết?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bạn có lẽ vì cảm thấy ổn khi một mình nên dần dần niềm vui của bạn nó bị bó hẹp lại vậy. Mình nghĩ bạn không cảm nhận được việc ai đó chia cho mình nửa cái bánh, cùng mình đi học, lắng nghe bản thân nói chuyện, đưa ra lời khuyên hay đơn giản là xàm xí cả ngày nó vui thế nào. Nếu bạn thấy ổn hãy tiếp tục như vậy còn muốn trải nghiệm thêm hãy mở lòng ra

Trả lời

Bạn có lẽ vì cảm thấy ổn khi một mình nên dần dần niềm vui của bạn nó bị bó hẹp lại vậy. Mình nghĩ bạn không cảm nhận được việc ai đó chia cho mình nửa cái bánh, cùng mình đi học, lắng nghe bản thân nói chuyện, đưa ra lời khuyên hay đơn giản là xàm xí cả ngày nó vui thế nào. Nếu bạn thấy ổn hãy tiếp tục như vậy còn muốn trải nghiệm thêm hãy mở lòng ra