Bạn biết những hiệu ứng tâm lý nào?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình biết một vài hiệu ứng cơ bản: hào quang, mỏ neo, spotlight, gió nam, chim mồi, đám đông

Trả lời

Mình biết một vài hiệu ứng cơ bản: hào quang, mỏ neo, spotlight, gió nam, chim mồi, đám đông

Mình chỉ biết vài hiệu ứng nổi tiếng như Sợ lỗ, FOMO, Tự kỷ ám thị ...