Tại sao có người mua Iphone 20 triệu cho người yêu thì không tiếc, nhưng ngay hôm sau mất 100k lại xót xa mất cả ngày?

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Tình yêu

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

,

tình yêu

Nói chung nó gọi là chết vì gái đấy bác ạ

Trả lời

Nói chung nó gọi là chết vì gái đấy bác ạ