Tại sao tỉ lệ dùng ốp điện thoại, kính cường lực lại cao đến thế?

  1. Phát triển sản phẩm

  2. Marketing

Từ khóa: 

phát triển sản phẩm

,

marketing

Cũng giống như con người thì phải mặc quần áo ấy :) để bao bọc, bảo vệ và ĐẸP.

Trả lời

Cũng giống như con người thì phải mặc quần áo ấy :) để bao bọc, bảo vệ và ĐẸP.

Nếu bạn có một thứ cực kỳ quan trọng chắc chắn bạn phải muốn nó được can toàn rồi