Ơn huệ giống như bánh mỳ hay rượu Tại sao theo thời gian, bạn càng nhớ mình đã cho vay tiền, còn người muợn thì càng nhanh quên?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình thấy tùy thôi. Bản thân mình gần như không quên việc mình đã vay người khác, nó trở thành khoản nợ buộc phải nhớ và mình cũng ghi lại. Bạn cho mình vay có mấy đưa không cẩn thận còn không nhớ, lúc mình trả đơ người ra. Nhưng trường hợp bạn nói không phải hiếm và mình cho rằng người vay mà có tự trọng họ sẽ ghi nhớ khoản tiền ấy để trả lại. Còn người cho vay thì thường sẽ nhớ, mình cho vay nghĩ là mình đang để người ta nắm giữ tài sản của mình, là mô hôi, xương máu tất nhiên khó quên rồi.

Trả lời

Mình thấy tùy thôi. Bản thân mình gần như không quên việc mình đã vay người khác, nó trở thành khoản nợ buộc phải nhớ và mình cũng ghi lại. Bạn cho mình vay có mấy đưa không cẩn thận còn không nhớ, lúc mình trả đơ người ra. Nhưng trường hợp bạn nói không phải hiếm và mình cho rằng người vay mà có tự trọng họ sẽ ghi nhớ khoản tiền ấy để trả lại. Còn người cho vay thì thường sẽ nhớ, mình cho vay nghĩ là mình đang để người ta nắm giữ tài sản của mình, là mô hôi, xương máu tất nhiên khó quên rồi.