Bạn chơi chứng khoán theo chiến lược nào?

  1. Đầu tư & Tài chính

Gần đây người người chơi chứng, nhà nhà trade coin. Bạn có đang chơi không? Nếu có thì đang chơi theo chiến lược gì?
Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

Trước kia:

- Mình chơi đơn giản lắm. Bạn bảo vào con nào, giá nào là mình cứ thế phang thôi. Không phải nghĩ ngợi gì nhiều.

- Ăn được cũng nhiều mà vỡ mặt cũng nhiều.

Bây giờ:

- Mình dùng bot AI tự động giao dịch. Hiệu quả hơn hẳn mà đỡ mất thời gian.

- Tài khoản còn lại mình tự đánh thì chơi kiểu hold. Khoảng 1 tháng thì nhìn lại.

Trả lời

Trước kia:

- Mình chơi đơn giản lắm. Bạn bảo vào con nào, giá nào là mình cứ thế phang thôi. Không phải nghĩ ngợi gì nhiều.

- Ăn được cũng nhiều mà vỡ mặt cũng nhiều.

Bây giờ:

- Mình dùng bot AI tự động giao dịch. Hiệu quả hơn hẳn mà đỡ mất thời gian.

- Tài khoản còn lại mình tự đánh thì chơi kiểu hold. Khoảng 1 tháng thì nhìn lại.