1. Phong cách sống

Bạn chọn đam mê hay khả năng?

Từ khóa: Phong cách sống

Khi hỏi câu này, vốn dĩ bạn chưa hiểu bản chất của đam mê là sở thích + năng lực.

Nếu 1 lĩnh vực mà bạn không có khả năng, và bạn thích làm thì đó chỉ là sở thích. Bạn quá thích, bạn say mê, bạn học tập và làm việc đó thường xuyên, liên tục, đến một lúc bạn trở lên giỏi trong lĩnh vực ấy, lúc đó bạn mới sở hữu được đam mê.

Vậy nên, câu hỏi của bạn nên là: Chọn sở thích hay chọn năng lực?

Tuy nhiên, bạn chọn để làm gì cơ? để chọn nghề gắn bó lâu dài, để làm một bài thuyết trình hay đang lựa chọn một chủ đề viết .... Khi bạn đặt được trong bối cảnh, hỏi thật cụ thể thì bạn mới nhận được lời khuyên chính xác.

Trả lời

Khi hỏi câu này, vốn dĩ bạn chưa hiểu bản chất của đam mê là sở thích + năng lực.

Nếu 1 lĩnh vực mà bạn không có khả năng, và bạn thích làm thì đó chỉ là sở thích. Bạn quá thích, bạn say mê, bạn học tập và làm việc đó thường xuyên, liên tục, đến một lúc bạn trở lên giỏi trong lĩnh vực ấy, lúc đó bạn mới sở hữu được đam mê.

Vậy nên, câu hỏi của bạn nên là: Chọn sở thích hay chọn năng lực?

Tuy nhiên, bạn chọn để làm gì cơ? để chọn nghề gắn bó lâu dài, để làm một bài thuyết trình hay đang lựa chọn một chủ đề viết .... Khi bạn đặt được trong bối cảnh, hỏi thật cụ thể thì bạn mới nhận được lời khuyên chính xác.

Khả năng
Đam mê

Còn tùy vào đam mê là gì? Cái việc bạn thích chưa chắc bạn đã giỏi việc đó, đặc biệt là những nghề buộc bạn phải có tố chất thiên bẩm như ca sĩ, người mẫu...

Bạn nên có 1 công việc ổn định trước để làm bàn đạp cho mục đích của mình

Làm việc mình có khả năng ở lĩnh vực liên quan đến thứ mình đam mê
Đam mê :)
Mình chọn đam mê dù ai ngăn cấm thì mình vẫn chọn .

Đam mê

Đam mê